2023 - Fighters Garden en Fighters Vincentius

1


Fighters Garden  betreft een prachtig project van VILLA ROZEROOD in De Panne. Dit is een respijthuis waar gezinnen met een zwaar ziek of zorgbehoevend kind, veelal met een palliatief of terminaal perspectief, samen op verlof kunnen gaan met mét de garantie van onbegrensde zorg op maat voor ieder ziek kind.

De zieke kinderen worden hier in de watten gelegd en men zorgt ervoor dat ze tijdens hun verblijf alle aandacht en zorg krijgen die ze wensen of nodig hebben…. Uniek hier is dat broers, zussen, ouders, grootouders en mantelzorgers er mee kunnen verblijven en er op adem komen waardoor ze thuis de zorg met hernieuwde kracht aankunnen…

Aan Villa ROZEROOD zal evenwel een “belevingstuin” worden gebouwd voor de zwaar zieke kinderen… velen hebben een ernstige meervoudige beperking en het opdoen van zintuiglijke prikkels is dan ook heel belangrijk.

Vaak vertoeven ze namelijk in klinische omgevingen en zijn ze heel beperkt qua ontspanningsmogelijkheden. 

De belevingstuin zal rolstoegankelijke paden hebben en zorgkinderen zullen tot activiteiten worden gestimuleerd.

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van natuurlijke elementen zoals bomen, bloemen, struiken, water, (pluk) kruiden en fruit maar evenzeer van belevingselementen die muziek, geluid of sensorische prikkels teweegbrengen.

Fighters wil gelden ophalen om deze tuin te financieren…


2

Sint-Vincentius Sint-Truiden is een ongelooflijke vereniging met het hart op de juiste plaats die het op zich neemt om de minderbedeelden in Sint-Truiden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras of godsdienst, en hen zowel morele als materiële hulp toe te reiken. 

Fighters Against Cancer zal een kleding- en textielpakket samenstellen en doneren  aan alle geregistreerde minderbedeelde gezinnen van St-Truiden…

Op deze pagina vind je alle info hoe je kan sponsor worden!

Bert Vanmechelen:

0497/63 12 96

vanmechelen.bert@telenet.be

Online in elkaar gebokst door:
www.doublegum.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required
Type nieuws