2023 - Fighters Garden en Fighters Vincentius

1


De Bloesem Sint-Truiden is een GO! basisschool voor
buitengewoon onderwijs.

Samen met het leren is er plaats voor creatieve, sociale en praktische vaardigheden. Iedereen krijgt de kans om het zelf te doen, binnen zijn eigen mogelijkheden. Ze bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij het sociaal-emotioneel welbevinden van elke leerling prioritair is. Hun uiteindelijke doelstelling voor elke leerling is een terugkeer naar het gewoon onderwijs realiseerbaar maken.


Hun droom-belevingstuin: op een juiste manier leefplezier geven aan hun kinderen.

De zintuigen op een rustige manier prikkelen

Plaats waar de kinderen kunnen zitten en tot rust komen.

Opnieuw laten genieten van buiten te spelen. Een plek waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren, schommelen...

Een plaats met natuurelementen, blotenvoetenpad, zandbak, voelmuur, muziekmuur…


Wie kan er gebruik van maken van de belevingstuin ?

Socialisatieklassen (kinderen met autisme en ernstige mentale beperkingen)

Stille speelplaats (voor kinderen die de drukte van de gewone speelplaats niet aan kunnen)

Auti-coördinator

Het vlakbij gelegen internaat

Externe organisaties die op school komen: De Egeltjes, De Boomhut, Tutti Fruti


Fighters Against Cancer wil De Bloesem financieel steunen in het verwezenlijken van hun b(l)oeiende belevingstuin.


2

Sint-Vincentius Sint-Truiden is een ongelooflijke vereniging met het hart op de juiste plaats die het op zich neemt om de minderbedeelden in Sint-Truiden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras of godsdienst, en hen zowel morele als materiële hulp toe te reiken. 

Fighters Against Cancer zal een kleding- en textielpakket samenstellen en doneren  aan alle geregistreerde minderbedeelde gezinnen van St-Truiden…

Op deze pagina vind je alle info hoe je kan sponsor worden!

Bert Vanmechelen:

0497/63 12 96

vanmechelen.bert@telenet.be

Online in elkaar gebokst door:
www.doublegum.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required
Type nieuws